CRM مخفف مدیریت ارتباط با مشتری یا فرایند مدیریت تعامل با مشتریان موجود و بالقوه است. هر استراتژی یا رویکردی که از داده ها برای ایجاد ، بهبود و مدیریت روابط با مشتری استفاده می کند می تواند مشمول تعریف “CRM” قرار بگیرد ، اما این اصطلاح بیشتر در استفاده از ابزارها یا فناوری های CRM کاربرد دارد.

بیشتر بخوانید