CRM ابزاری برای کاهش سرعت سایت شما نیست بلکه سیستمی است که اطلاعات و عملکرد مشتری را در خود نگه می دارد تا بتوانید از آن برای بازاریابی استفاده کنید.بدون CRM، شما در مورد افرادی که از شما خرید می کنند چیزی نمی دانید و نمی توانید بازاریابی شخصی انجام دهید.

بیشتر بخوانید