نرم افزار VIP CUstomer

8- تب میز کار - بخش گزارشات

بخش گزارشات

در بخش گزارشات می تواند از تردد افراد گزارش تهیه کنید همچنین حجم تردد افراد در دوره های زمانی متفاوت قابل مشاهده می باشد. همچنین می توانید گزارشات را گروه بندی کنید یا در آنها جستجو کنید.

فرم ورود و خروج

در فرم ورود و خروج می توانید تردد افرادی که در برنامه ثبت شده اند را مشاهده کنید. ستون "وضعیت" در این لیست یکی از ستون های کاربردی هست که توسط آن می توانید متوجه شوید فرد توسط کدام دوربین مشاهده شده است. از آنجایی که هر دوربینی برای یک کارایی خاص (ورود، خروج، نظارت) استفاده می شود، می توانید متوجه شوید فرد در کدام یک از وضعیت های ذکر شده بوده است.

[member]

تصویر 14- فرم ورود و خروج افراد

تصویر 14- فرم ورود و خروج افراد

فرم ورود و خروج تنها افرادی را که اطلاعات آنها در برنامه ثبت شده باشد نمایش می دهد (نکته 2). این منطقی است اطلاعات افرادی که ناشناس هستند در این لیست نباشد. همچنین می توانید این لیست را گروه بندی یا فیلتر کنید سپس آن را پرینت بگیرید. در فرم ورود و خروج تنها 1000 مورد آخر تردد نمایش داده می شود.

  1. پرینت: برای پرینت گرفتن لیست از این قابلیت استفاده کنید. در نهایت خروجی پرینت شما شبیه به (تصویر 15) خواهد شد.
تصویر 15- گزارش تردد افراد

تصویر 15- گزارش تردد افراد

همانطور که در (تصویر 15) مشاهده می شود خروجی پرینت می تواند به پسوند های مختلف ذخیره شود (این قابلیت در نسخه آزمایشی فعال نمی باشد). یا آنکه مستقیما آن را پرینت بگیرید.

  1. در این قسمت سر ستون نام و نام خانوادگی به عنوان مثال انتخاب شده است تا عملکرد مرتب سازی معرفی شود. با یکبار کلیک بر روی سر ستون ها می توانید آن ستون را مرتب و با کلیک مجدد می توانید همان ستون را برعکس مرتب نمائید. همچنین با راست کلیک روی سر ستون می توانید با سایر عملکرد های مرتب سازی و گروه بندی و ... آشنا شوید.
  2. سر ستون جستجو راه حل دیگری برای فیلتر کردن مقادیر ستون ها بر اساس یک مقدار خاص است. با نوشتن یک عبارت خاص در سر ستون جستجو، فقط ردیف های که شامل مقدار جستجو شده باشد، نمایش داده می شود. سر ستون جستجو نوعی جستجوی خاص فقط در بین اطلاعات همان ستون است.
  3. با کشیدن و رها کردن سر ستون ها در محوطه مشخص شده با رنگ قرمز، اطلاعات جدول بر اساس آن ستون گروه بندی می شود. پیشنهاد می شود برای درک نوع گروه بندی اعمال شده از این ویژگی حتما استفاده نمائید.
  4. با کلیک روی آیکون ذره بین فیلد جستجو باز می شود که نوعی جستجوی کلی است و در بین اطلاعات همه ستون ها و ردیف ها جستجو انجام می شود.

فرم بر اساس ویژگی افراد

در این فرم می توانید حجم تردد افراد را در بازه های زمانی متفاوتی مشاهده نمائید.

تصویر 16- فرم گزارشات براساس ویژگی افراد

تصویر 16- فرم گزارشات براساس ویژگی افراد

در این فرم، تردد هر فرد مشاهده شده فقط یک بار در نظر گرفته می شود. مثلا اگر اوقات "ساعت" در نظر گرفته شود، و اگر فرد 10 دفعه در طی یک ساعت دیده شود، تعداد دفعات مشاهده شدن او فقط یک بار در نظر گرفته می شود. نمودار این فرم به دو رنگ آبی برای آقایان و قرمز برای خانم ها می باشد. همچنین خط آبی پررنگ افقی نشان دهنده حداقل و حداکثر تعداد آقایان در کل نمودار می باشد. همین مورد با خط قرمز پررنگ برای خانم ها صادق می باشد. اگر فقط یک خط آبی یا قرمز در صفحه نمایش داده شود، به این دلیل است که مقدار حداقل و حداکثر یکی می باشند. دلیل عدم نمایش خط قرمز هم این است که برنامه فاقد اطلاعاتی از خانم ها می باشد.

  1. تاریخ شروع: تاریخ شروع بازه زمانی مشاهده افراد می باشد.
  2. تاریخ پایان: تاریخ پایان بازه زمانی مشاهده شدن افراد.
  3. اوقات: مشخص کننده این است که تردد افراد در کدامیک از حالات "دقیقه، ساعت، روز، ماه، سال" می باشد. به عنوان مثال در اوقات روز می توانید ببینید چه روز هایی بیشترین مراجعه کننده را داشته اید. هم برای آقایان و هم برای خانم ها. یا اینکه در چه ماه هایی بیشترین مراجعه کننده را داشته اید.

[/member]

پس از پر کردن فیلد ها روی دکمه نمایش کلیک کنید تا نتیجه محاسبه و نمایش داده شود.