ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  ۸- تب میز کار – بخش گزارشات

  بخش گزارشات

  در بخش گزارشات می تواند از تردد افراد گزارش تهیه کنید همچنین حجم تردد افراد در دوره های زمانی متفاوت قابل مشاهده می باشد. همچنین می توانید گزارشات را گروه بندی کنید یا در آنها جستجو کنید.

  فرم ورود و خروج

  در فرم ورود و خروج می توانید تردد افرادی که در برنامه ثبت شده اند را مشاهده کنید. ستون “وضعیت” در این لیست یکی از ستون های کاربردی هست که توسط آن می توانید متوجه شوید فرد توسط کدام دوربین مشاهده شده است. از آنجایی که هر دوربینی برای یک کارایی خاص (ورود، خروج، نظارت) استفاده می شود، می توانید متوجه شوید فرد در کدام یک از وضعیت های ذکر شده بوده است.

  پس از پر کردن فیلد ها روی دکمه نمایش کلیک کنید تا نتیجه محاسبه و نمایش داده شود.