ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  ۹- تب میز کار – بخش موتور تشخیص چهره

  بخش موتور تشخیص چهره

  در این بخش می توانید موتور تشخیص چهره را روشن نمائید.

  عملکرد روشن و خاموش

  عملکرد روشن و خاموش، فقط برای موتور تشخیص چهره بوده و موجب فعال شدن دوربین ها نمی شود. بنابراین برای روشن کردن دوربین ها باید از قسمت “تب تنظیمات > بخش تنظیمات برنامه > فرم دوربین ها” اقدام نمائید. همچنین پس از پایان نسخه آزمایشی قابلیت روشن و خاموش کردن موتور تشخیص چهره در دسترس نخواهد بود.