ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

    بسیار خب
      پرینت

    ۷- تب میز کار – بخش جستجو

    بخش جستجو

    در بخش جستجو می توانید به جستجوی چهره افراد بگردید.

    فرم براساس چهره

    در این فرم با بارگذاری چهره یک نفر می توانید چهره های نزدیک به او را با درصد شباهت پیدا کنید.

    واضح است اطلاعات افرادی که در برنامه ثبت نشده باشند، بصورت “ناشناس” و “نا مشخص” نمایش داده خواهد شد و تنها سن و جنسیت آنها توسط برنامه تشخیص و نمایش داده خواهد شد.