ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب
    پرینت

  ۶- تب میز کار – بخش افراد

  بخش افراد

  در بخش افراد می توانید اطلاعات افراد را وارد برنامه کنید فارغ از اینکه از آنها چهره ای در اختیار دارید یا خیر. بعدا می توانید به آنها یک چهره اضافه کنید.

  فرم کارمندان

  در فرم کارمندان می توانید اطلاعات کارمندان یا بطور کلی افرادی که در حیطه کسب و کار اتان همراه هستند را وارد نمائید.

  برای ثبت، ویرایش یا حذف مشتری ها می توانید از دکمه های ویرایشی (تصویر 10) استفاده نمائید.