ضبط پیام صوتی

زمان هر پیام صوتی 5 دقیقه است

  بسیار خب

  مقالات

    دسته های مقاله

  13 مقاله نرم افزار VIP CUstomer

  ۱- مقدمه

  ۱۰- تب تنظیمات – بخش ظاهر

  ۱۱- تب تنظیمات – بخش تنظیمات برنامه

  ۱۲- استفاده رایگان و تجاری

  ۱۳- لایسنس ها

  ۲- دانلود نرم افزار VIP Customer

  ۳- پیش نیاز های نصب

  ۴- تنظیمات اولیه

  ۵- تب میز کار – بخش چهره ها

  ۶- تب میز کار – بخش افراد

  ۷- تب میز کار – بخش جستجو

  ۸- تب میز کار – بخش گزارشات

  ۹- تب میز کار – بخش موتور تشخیص چهره